Den Gamle By

Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, er et frilandsmuseum for bykultur i Aarhus. Det er verdens første frilandsmuseum for købstædernes kultur og historie. Museet er opbygget som en gammel købstad med 75 huse fra 1500-, 1600-, 1700- og 1800-tallet samt enkelte småbygninger fra 1900-tallet hentet fra forskellige byer i Danmark.

Den Gamle By er en vandring gennem købstadens historie de sidste 300 år. Gæsterne kan følge udviklingen af boliger, både for borgerskabet og de fattige og udviklingen af erhverv og forretninger.

Lige fra museets begyndelse sikrede det sig værktøj, inventar etc. fra gamle håndværksfag, så publikum kunne få indtryk af købstadens dagligliv i byens huse . Dertil kommer samlinger af ure, dragter, tekstiler, sølvtøj, fajance og legetøj, som er udstillet.

I Den Gamle By findes Helsingør Theater, der blev genrejst i 1961. Her har der været opført både opera, komedier, klassiske og moderne koncerter, ligesom det bliver brugt til foredrag og kongresser.

Læs mere