Åen

I de senere år har udflytning og lukning af de tunge industrier betydet, at åen ikke længere virker spærrende. Derfor vedtog man i de sidste år af det 20. århundrede at frilægge åen igen. I løbet af 1980’erne og 90’erne frilagde man stykket fra Europaplads til Immervad, og i 2005-2008 er så stykket fra Immervad til Mølleparken blevet åbnet. Det første stykke er blevet et populært caféstrøg, og det er tanken, at det nye stykke skal være et centralt rekreativt område.

Der arbejdes i 2013-2014 med at frilægge det sidste stykke fra Mindebrogade til udløbet i havnen. Der bliver i den forbindelse anlagt en sluse og et pumpeanlæg for at dæmme op for de problemer de øgede vandmængder – som følge af klimaændringerne – allerede giver.

Læs mere